SEÑALIZACIONES EDER-en zuzendaritzak bere gain hartzen du enpresaren Kudeaketa Sistema planifikatzeko, ezartzeko eta garatzeko erantzukizuna.

Erakundearen irismena “bide-seinaleztapen horizontaleko eta/edo bertikaleko zerbitzuak” da.

Zuzendaritzak organizazio osoari jakinarazi nahi dio alderdi interesdunen eskakizunak eta nahiak (kanpokoak zein barnekoak, legezkoak eta erregelamenduzkoak) betetzeak duen garrantzia eta hartutako konpromisoa, etengabeko hobekuntzan aurrera eginez.

Sistemaren politikak arriskuen eta aukeren ebaluazioa eta helburuen ezarpena ezartzeko eta berrikusteko erreferentzia-esparrua izan behar du. Alde horretatik, gure gestioaren eta prozesuen ikuspegia honako hauek lortzera bideratu behar dela uste dugu:

  • Gure alderdi interesdunen beharrak eta itxaropenak asetzea, barnekoak zein kanpokoak, zerbitzua etengabe hobetuz.
  • Sistemaren garapenean eta ezarpenean langile guztien parte-hartzea, lankidetza eta prestakuntza bermatzea, jakitun izan daitezen SEÑALIZACIONES EDER-en guztien ardura dela kudeaketa.
  • Lan-baldintza seguruak eta osasungarriak ematea, lanarekin lotutako lesioak eta osasun-narriadura prebenitzeko, eta, ondorioz, arriskuak desagerraraztea eta laneko segurtasun eta osasunerako arriskuak murriztea.
  • Egokia izatea erakundearen xedearekin eta testuinguruarekin, jarduera, produktu eta zerbitzuen izaera, magnitudea eta ingurumen-inpaktua barne.
  • Ingurumena babesteko konpromiso bat sartzea, kutsaduraren prebentzioa eta erakundearen testuinguruari dagozkion beste konpromiso espezifiko batzuk barne.
  • SEÑALIZACIONES EDER-en eta alderdi interesdunen artean informazio-fluxua eragitea.

Politika aldian behin berrikusi behar da, etengabe hobetzen dela eta erakundearen baldintzetara etengabe egokitzen dela bermatzeko.

Mungian, 2020ko otsailaren 14an